Żydowski Instytut Historyczny
‏ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט‎
Ilustracja
Wejście do budynku Instytutu, dawnej siedziby Głównej Biblioteki Judaistycznej i Instytutu Nauk Judaistycznych
Państwo  Polska
Miejscowość Warszawa
Adres ul. Tłomackie 3/5
Data założenia 1947
Zakres zbiorów historia Żydów w Polsce
Dyrektor Paweł Śpiewak
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Żydowski Instytut Historyczny
Żydowski Instytut Historyczny
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Żydowski Instytut Historyczny
Żydowski Instytut Historyczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Żydowski Instytut Historyczny
Żydowski Instytut Historyczny
52°14′39″N 21°00′10″E/52,244167 21,002778
Strona internetowa
Siedziba ŻIH w latach 50. lub wczesnych latach 60.
Tablice informacyjne przy wejściu do budynku
Tablice upamiętniające Emanuela Ringelbluma
Trzy z dziesięciu metalowych skrzynek oraz dwie bańki na mleko, w których ukryto materiały Archiwum Ringelbluma
Hol im. Rodziny Taube na parterze. Na posadzce widoczne ślady po pożarze, który wybuchł w budynku 16 maja 1943 po wysadzeniu przez Niemców sąsiadującej z nim Wielkiej Synagogi
Fragment wystawy na I piętrze (2012)
Dawna sala kinowa
Fragment wystawy stałej Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu
Jedna z baniek na mleko, w której ukryto Archiwum Ringelbluma, eksponowana na wystawie stałej
Gabloty z dokumentami

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (skrót: ŻIH; jid. ‏ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט‎ Jidiszer Historiszer Institut, skrót: ‏ייִהא‎) – instytucja z siedzibą w Warszawie, zajmująca się badaniami nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce.

W latach 1994–2008 formalnie funkcjonował jako państwowy Instytut Naukowo-Badawczy, jedyna w Polsce państwowa placówka naukowa związana z mniejszością narodową. Od 1 stycznia 2009 roku Instytut nosi imię Emanuela Ringelbluma i ma status państwowej instytucji kultury.

Historia

Instytut został założony w 1947 roku w wyniku przekształcenia Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej działającej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich w Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, który przejął jej zbiory i zadania.

Instytut nawiązuje do tradycji Instytutu Nauk Judaistycznych i Głównej Biblioteki Judaistycznej, w których gmachu ma on swoją siedzibę. Budynek został wniesiony w latach 1928–1936 według projektu Edwarda Ebera[1].

Budynek został po zakończeniu wojny gruntownie wyremontowany i w maju 1947 roku oddany w użytkowanie Instytutowi. Urządzono w nim bibliotekę, archiwum oraz muzeum gromadzące ocalałe zbiory sztuki żydowskiej.

W 1948 roku ukazał się pierwszy numer „Bleter far Geszichte”, periodyku w języku jidysz, a w 1949 roku polskojęzycznego „Biuletynu Informacyjnego Żydowskiego Instytutu Historycznego”, którego nazwa od 1950 roku do 2000 roku brzmiała „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Od roku 2000 czasopismo ukazuje się pod nazwą „Kwartalnik Historii Żydów”. Lata 50. to okres emigracji wielu historyków, uczonych i innych pracowników placówki.

Kolejna fala emigracji nastąpiła po wydarzeniach z marca 1968 roku. Wówczas władze komunistyczne próbowały doprowadzić do likwidacji Instytutu, czemu stanowczo sprzeciwiał się jego dyrektor Artur Eisenbach, za co następnie został zwolniony z pracy. Po tych wydarzeniach działalność placówki została znacznie ograniczona, jednak nie została formalnie zlikwidowana.

Na przełomie lat 70. i 80. ŻIH próbował zaktywizować działalność poprzez nawiązanie współpracy z placówkami naukowymi, głównie z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1979 roku utworzono Dział Dokumentacji Odznaczeń Jad Waszem, a w 1991 roku Dział Dokumentacji Zabytków. Rok 1992 to pierwsze przedsięwzięcia edukacyjne, a także znaczące ożywienie działalności wydawniczej.

W 1994 roku ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny wyodrębniono Żydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo-Badawczy, który został podporządkowany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego działalność była finansowana głównie przez Komitet Badań Naukowych oraz z dotacji uzyskiwanych od fundacji polskich i zagranicznych. W 2000 roku po kilkuletnim remoncie odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanego gmachu Instytutu. Instytut jako państwowa jednostka naukowo-badawcza został zlikwidowany z końcem 2008 roku. 1 stycznia 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu status państwowej instytucji kultury.

Działalność

Głównym celem Żydowskiego Instytutu Historycznego jest upowszechnianie wiedzy o historii Żydów polskich. Pierwotnie głównym celem badań był Holokaust i jego problematyka. Dopiero na początku lat 90. tematyka badań stała się bardziej różnorodna. Instytut prowadzi szeroką działalność wydawniczą, wystawienniczą, dokumentacyjną i edukacyjną.

W 2012 roku, w 70. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, ŻIH zainicjował doroczny Marsz Pamięci, mający na celu upamiętnienie dnia 22 lipca, jako symbolicznej daty unicestwienia Żydów Warszawy[2]. Do promocji Marszu Pamięci włączyły się liczne organizacje żydowskie oraz instytucje związane z Januszem Korczakiem, któremu w sposób specjalny Marsz był dedykowany. W Marszu Pamięci w 2012 wzięło udział prawie 2 tys. osób.

W dziale dokumentacji Instytutu zgromadzono ponad 40 tysięcy zdjęć dotyczących ocalonych obiektów sakralnych, miejsc pamięci i kaźni ludności żydowskiej, zdjęć z okresu Holokaustu oraz z XIX i XX wieku.

Z zasobów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych ŻIH można skorzystać na portalu internetowym Centralna Biblioteka Judaistyczna.

Rada Programowa

Członkami Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego byli w latach 2013–2017: Monika Adamczyk-Garbowska, Sławomir Buryła, Barbara Engelking, Tadeusz Epsztein, Jan Grabowski, Jerzy Kochanowski, Grzegorz Krzywiec, Anna Landau-Czajka, Eugenia Prokop-Janiec, Michael Steinlauf, Jean-Charles Szurek[3]. Od roku 2017 skład Rady kształtuje się następująco: Grzegorz Berendt, Piotr M. A. Cywiński (przewodniczący), Tadeusz Epsztein, Michał Galas, Tomasz Kawski, Anna Landau-Czajka, Joanna Nalewajko-Kulikov, Mateusz Szpytma, Wacław Wierzbieniec, Konrad Zieliński (wiceprzewodniczący) i Anna Ziółkowska[4].

Pracownicy

Żydowski Instytut Historyczny zatrudnia 46 pracowników merytorycznych, skupionych głównie w: dziale naukowym, archiwum, bibliotece, muzeum, dziale komunikacji i promocji, dziale edukacji i w pracowni konserwacji.

Byli pracownicy zasłużeni dla instytutu

Archiwum

Archiwum Instytutu jest jednym z najbogatszych zasobów źródłowych do badań historii Żydów w Polsce. W swoich zbiorach posiada dokumentację organizacji takich jak: Centralny Komitet Żydów Polskich, Joint, Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom HIAS czy Towarzystwo Propagowania Pracy wśród Żydów, prace studentów szkół wyższych i seminariów rabinackich dotyczące historii, filozofii i religioznawstwa, dokumenty gmin żydowskich, a także dokumenty dotyczące II wojny światowej: Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, tzw. Archiwum Ringelbluma (wpisane na listę zabytków piśmiennictwa światowego UNESCOPamięć Świata”), pamiętniki pisane w obozach koncentracyjnych i gettach, akta Judenratów, relacje osób, które przeżyły Holokaust, prasę konspiracyjną oraz inne.

Biblioteka

Biblioteka, która obecnie liczy ponad 70 tysięcy woluminów, jest największym w Polsce zbiorem historycznych i współczesnych publikacji dotyczących historii, kultury i religii Żydów. Kontynuuje tradycję Głównej Biblioteki Judaistycznej, z której posiada bardzo wiele pozycji. Prawie połowę zbioru stanowią książki i czasopisma w języku hebrajskim i jidysz.

Biblioteka posiada także ponad tysiąc rękopisów, na które składają się komentarze do Talmudu i Tory, prace z zakresu medycyny i astronomii oraz traktaty kabalistyczne i około 1600 starodruków, z których większość to dzieła religijne i dysputy rabinackie.

Biblioteka jako jedyna w Polsce prowadzi katalog książek także w językach jidysz i hebrajskim, bez transliteracji na alfabet łaciński.

Muzeum

Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego posiada największy zbiór judaików w kraju, na które składają się przedmioty użytkowe, religijne oraz przedmioty pochodzące z obozów zagłady i gett. Najciekawsze obiekty zostały zaprezentowane na stałych wystawach, m.in. Getto warszawskie 15 listopada 1940 – 16 maja 1943 oraz Wnętrze synagogi.

Muzeum posiada dużą kolekcję malarstwa, grafiki i rzeźby artystów żydowskich, takich jak Roman Kramsztyk, Maurycy Gottlieb, Henryk Kuna, Erno Erb czy Alina Szapocznikow. W większości zostały one przekazane przez działaczy Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych.

Dyrekcja

 • Dyrekcja Żydowskiego Instytutu Historycznego
  • Dyrektor: Paweł Śpiewak
  • Zastępca dyrektora ds. zarządzania strategicznego: Jolanta Hercog
  • Zastępca dyrektora ds. programowych: Anna Duńczyk-Szulc

Przypisy

 1. Marta Leśniakowska: Architektura w Warszawie 1918–1939. Warszawa: Arkada Pracownia Historii Sztuki, 2006, s. 105. ISBN 83-60350-00-0.
 2. Tomasz Urzykowski. Marsz Pamięci w rocznicę wywózek. „Gazeta Stołeczna”, s. 4, 24 lipca 2017. 
 3. Powołanie Rady Programowej. W: Żydowski Instytut Historyczny [on-line]. 14 lutego 2013. [dostęp 2013-03-09].
 4. Nowa Rada Programowa. W: Żydowski Instytut Historyczny [on-line]. 27 kwietnia 2017. [dostęp 2017-04-28].
 5. Grób Heleny Wajcman w bazie danych Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie

Bibliografia

 • Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska: Historia i kultura Żydów polskich. Słownik. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2000. ISBN 83-02-07813-1.
 • Przewodnik po Żydowskim Instytucie Historycznym, Feliks Tych, Eleonora Bergman, Jürgen Hensel, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2003, ISBN 83-85888-71-3, OCLC 750803306.
 • Stephan Stach Walka klas w getcie? Badania nad zagładą prowadzone w ŻIH w Warszawie w okresie stalinowskim, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach Polskich, tom V, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2010, s. 273-287, ​ISBN 978-83-7676-057-5
 • Żydowski Instytut Historyczny. 50 lat działalności. Materiały z konferencji jubileuszowej, Warszawa 1996, ​ISBN 83-85888-03-9

Linki zewnętrzne

 • Oficjalna strona Instytutu
 • Żydowski Instytut Historyczny na portalu Wirtualny Sztetl
 • Centralna Biblioteka Judaistyczna

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Odsyłacze

Podziel się