Fenickie gimel
Arabskie gimel
Litera gimel w kroju pisma: nowoczesnym bezszeryfowym i tradycyjnym

Gimel (ג ,ج) — trzecia litera alfabetów semickich, m.in. fenickiego, aramejskiego, arabskiego (ǧīm), hebrajskiego.

W hebrajskim odpowiada liczbie 3 i oznacza [g], jak w גר (trb. gar) – mieszkam.


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się